Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

 

RELIGIA

PRZEDSZKOLE

„Jestem dzieckiem Bożym” wyd. Gaudium

KLASA „0”

„Jezus moim Przyjacielem” – wydawnictwo Gaudium

KLASA I

„Bóg naszym Ojcem”- Redaktor: ks. Piotr Goliszek – wydawnictwo Gaudium

KLASA II

„Kochamy Pana Jezusa” – Wydawnictwo Gaudium

KLASA III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” wyd.Gaudium

KLASA IV

„Jestem Chrześcijaninem” + zeszyt ćwiczeń  wyd. Gaudium

KLASA V

„Bóg poszukuje człowieka”- Redaktor: ks. Waldemar Janiga – wydawnictwo Gaudium + karty pracy

KLASA VI

„Wierzę w Kościół” + zeszyt ćwiczeń wyd. Gaudium

KLASA VII

„Spotykam Twoje słowo” + karta pracy wyd. Gaudium

KLASA VIII

„Z Tobą idę  przez życie” + karta pracy wyd. Gaudium

 

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA IV

MACH MIT! NEU 1, Mieczysław Materniak, Halina Wachowska – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń z języka niemieckiego dla klasy IV, wyd. PWN

KLASA V

MACH MIT! NEU 1 i 2 Mieczysław Materniak, Halina Wachowska – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń z języka niemieckiego dla klasy IV i V, wyd. PWN

(Część 1 jest na I semestr. Część 2 i ćwiczenia dla klasy V jest na II semestr i klasę VI)

KLASA VI

MACH MIT! NEU 2 Mieczysław Materniak, Halina Wachowska – podręcznik

Zeszyt ćwiczeń z języka niemieckiego dla klasy V, wyd. PWN

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2018 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017  poz.1911  z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im.Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony: www.milejow.pl/