Podręczniki i program nauczania do j. niemieckiego w Jaszczowie na rok szkolny 2021/22

 

Klasa

Podręcznik

Ćwiczenia

Wydaw nictwo

Uwagi

IV

Mach mit! neu 1

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy IV

(zakres rozszerzony)

PWN

Zakup własny. Można odkupić od obecnej klasy piątej. Proszę zwrócić uwagę czy podręcznik nie jest uzupełniony.

V

Mach mit! Neu 1 i 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy IV i V (zakres rozszerzony)

PWN

Zakup własny.

Część 1 jest na pierwszy semestr. Proszę nie wyrzucać i nie odsprzedawać podręczników, z których dzieci korzystały w klasie czwartej.

Część 2 jest na drugi semestr klasy V i na całą klasę szóstą.

VI

Mach mit! neu 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy V (zakres rozszerzony)

PWN

Będziemy korzystać z podręcznika, w który zaopatrzyliście Państwo swoje dzieci w drugim semestrze.

VII

Deutschtour Fit klasa 7

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

VIII

Deutschtour Fit klasa 8

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, poziom II.2./A1). Anna Jaroszewska. Nowa Era.

 

RELIGIA

Wykaz podręczników rok szkolny 2021/2022

„0” – „JEZUS MOIM PRZYJACIELEM” wyd. GAUDIUM 

Kl. I – „BÓG NASZYM OJCEM” część 1 i 2

Kl. II – „BÓG DAJE NAM JEZUSA” część 1 i 2 WYD. GAUDIUM (ZMIANA PODRĘCZNIKA)

Kl. III - PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium

Kl. IV -JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. V -BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VI - JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium (NOWY PODRĘCZNIK I KARTA PRACY)

Kl. VII - SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VIII - Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy wyd. Gaudium