Sprawdzian po kl. VI

 Termin sprawdzianu - 01 kwiecień 2015 r. (środa)

  • część 1 - język polski i matematyka - godz.9.00, czas trwania 80 minut
  • część 2 - język obcy nowożytny - godz. 11.45, czas trwania 45 minut

1. Forma - test. 
2. Zakres - podstawa programowa szkoły podstawowej.
3. Sprawdzian jest dla ucznia obowiązkowy.
4. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu, nie ukończy szkoły podstawowej

ZAJĘCIA W TYM DNIU DLA KLAS O-VI ZOSTAJĄ ODWOŁANE

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

od 02.04.2015 r. do 07.04.2015 r.

 

 

 

Egzamin gimnazjalny 2015

Termin egzaminu gimnazjalnego 21, 22, 23 kwietnia 2015 r.

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

  •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

  •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

  •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

ZAJĘCIA W TYM DNIU DLA KLAS I i II GIMNAZJUM ZOSTAJĄ ODWOŁANE

POLECANE FOTKI
NASZE OBIEKTY