OGŁOSZENIE

Informuję, że przerwa świąteczna rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia 2014 r. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych.

Proszę o informację, do 18 grudnia 2014 r.(czwartek), którym z dzieci Państwa należy zapewnić opiekę w dniach: 22 grudnia, 23 grudnia, 24 grudnia, 29 grudnia, 30 grudnia i 31 grudnia.

Przypominam, że zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 05 października 2010 r. (…) w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2010 r. Nr 186, poz.1245)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalono dodatkowe

dni 2 i 5 stycznia 2015 r. jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość udziału uczniów w dniach 2 i 5 stycznia w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

        

                                                                                                         Marzanna Sych

POLECANE FOTKI
NASZE OBIEKTY