Sprawozdania finansowe - Bilans jednostki Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej, wraz z załącznikami zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów