OGŁOSZENIE

W dniu 25 lipca, rozpoczynamy półkolonie letnie w naszej szkole. Odbywać się one będą w  godzinach od 9:00 do 13:00. Bardzo prosimy o przybycie pierwszego dnia w celu zweryfikowania listy obecności. Osoby które nie pojawią się w poniedziałek 25 lipca zostaną przesunięte na listę rezerwową. W czasie kolonii będzie realizowany program profilaktyczny.

W pierwszy dzień podamy też zebranym plan kolonii oraz plan wycieczek. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnej (podbitej) legitymacji szkolnej. Będzie ona potrzebna przy biletach wstępu oraz przejazdach w komunikacji. Wszystkie szczegóły na temat wyjazdów będą przekazywane na bieżąco. 

W ramach wyjazdów planujemy:

  • rajd rowerowy do parku linowego w Ciechankach
  • wycieczka pociągiem do Zwierzyńca (w miarę pogody plażowanie nad Stawami Echo)
  • wyjazd pociągiem do kina CINEMA CITY FELICTY
  • noc w szkole
  • wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgoda rodziców.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………
w półkoloniach letnich organizowanych w szkole podstawowej w Jaszczowie.

 

                                                                                              ………………………….
                                                                                               podpis

Podręczniki i program nauczania do j. niemieckiego w Jaszczowie na rok szkolny 2022/23

 

Klasa

Podręcznik

Ćwiczenia

Wydaw nictwo

Uwagi

IV

Mach mit! neu 1

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

-

PWN

Zakup własny. Można odkupić od obecnej klasy piątej. Proszę zwrócić uwagę czy podręcznik nie jest uzupełniony.

V

Mach mit! Neu 1 i 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

-

PWN

Zakup własny.

Część 1 jest na pierwszy semestr. Proszę nie wyrzucać i nie odsprzedawać podręczników, z których dzieci korzystały w klasie czwartej.

Część 2 jest na drugi semestr klasy V i na całą klasę szóstą.

VI

Mach mit! neu 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

-

PWN

Będziemy korzystać z podręcznika, w który zaopatrzyliście Państwo swoje dzieci w drugim semestrze.kl V

VII

Deutschtour Fit klasa 7

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

VIII

Deutschtour Fit klasa 8

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, poziom II.2./A1). Anna Jaroszewska. Nowa Era.

 

RELIGIA

Wykaz podręczników rok szkolny 2022/2023

„0” – „JEZUS MOIM PRZYJACIELEM” wyd. GAUDIUM

Kl. I – „BÓG NASZYM OJCEM” część 1 i 2

Kl. II – „BÓG DAJE NAM JEZUSA” część 1 i 2 WYD. GAUDIUM (ZMIANA PODRĘCZNIKA)

Kl. III –„  JEZUS PRZYCHODZI DO NAS” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium, Podręcznik częśc 1 Ii 2

Kl. IV -JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. V -BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VI - JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium (NOWY PODRĘCZNIK I KARTA PRACY)

Kl. VII – BÓG WSAZUJE NAM DROGĘ– Redaktor: ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy wyd. Gaudium

Kl. VIII - Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy wyd. Gaudium