Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej.

O godzinie 8.15 rozpocznie się Msza w Kościele Parafialnym w Milejowie, uczniowie wezmą udział we Mszy z rodzicami.

W dniach 5 i 6 września odbędą się Msze z nauką misyjną dla szkół podstawowych.

W tych dniach rodzice mogą zabrać dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III na uroczystości kościelne, które odbędą się o godzinie 11.00.

Uczniowie klas IV-VIII pojadą autobusem do kościoła pod opieką nauczycieli o godzinie 10:45 i wrócą do szkoły na pozostałe lekcje, zgodnie z planem.

Bardzo proszę o wyrażenie zgody przez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy.

„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia) w Misjach”

 

RELIGIA

Wykaz podręczników rok szkolny 2023/2024

„0” – „JEZUS MOIM PRZYJACIELEM” wyd. GAUDIUM

Kl. I – „BÓG NASZYM OJCEM” część 1 i 2

Kl. II – „BÓG DAJE NAM JEZUSA” część 1 i 2 WYD. GAUDIUM (ZMIANA PODRĘCZNIKA)

Kl. III –„  JEZUS PRZYCHODZI DO NAS” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium, Podręcznik częśc 1 Ii 2

Kl. IV –CHCĘ ŻYĆ Z JEZUSEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. V -BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium

Kl. VI - JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy wyd. Gaudium (NOWY PODRĘCZNIK I KARTA PRACY)

Kl. VII – BÓG WSAZUJE NAM DROGĘ– Redaktor: ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy wyd. Gaudium

Kl. VIII –MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEMIENIAMY ŚWIAT – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wydawnictwo Gaudium + karta praca

 

 

 

Podręczniki i program nauczania do j. niemieckiego

w Jaszczowie na rok szkolny 2023/24

Klasa

Podręcznik

Ćwiczenia

Wydaw nictwo

Uwagi

IV

Mach mit! neu 1

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

---

PWN

Zakup własny. Można odkupić od obecnej klasy piątej. Proszę zwrócić uwagę czy podręcznik nie jest uzupełniony.

V

Mach mit! Neu 1 i 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

---

PWN

Zakup własny.

Część 1 jest na pierwszy semestr. Proszę nie wyrzucać i nie odsprzedawać podręczników, z których dzieci korzystały w klasie czwartej.

Część 2 jest na drugi semestr klasy V i na całą klasę szóstą.

VI

Mach mit! neu 2

Mieczysława Materniak, Halina Wachowska

---

PWN

Będziemy korzystać z podręcznika, w który zaopatrzyliście Państwo swoje dzieci w drugim semestrze.

VII

Deutschtour Fit klasa 7

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

VIII

Deutschtour Fit klasa 8

Ewa Kościelniak - Walewska

Deutschtour Fit klasa 8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego

Nowa Era

Podręcznik z dotacją ministerialną.

(szkoła wypożycza na cały rok)

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, poziom II.2./A1). Anna Jaroszewska. Nowa Era.

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2022 r. Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2022-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony: www.milejow.pl/