Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej.

O godzinie 8.15 rozpocznie się Msza w Kościele Parafialnym w Milejowie, uczniowie wezmą udział we Mszy z rodzicami.

W dniach 5 i 6 września odbędą się Msze z nauką misyjną dla szkół podstawowych.

W tych dniach rodzice mogą zabrać dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III na uroczystości kościelne, które odbędą się o godzinie 11.00.

Uczniowie klas IV-VIII pojadą autobusem do kościoła pod opieką nauczycieli o godzinie 10:45 i wrócą do szkoły na pozostałe lekcje, zgodnie z planem.

Bardzo proszę o wyrażenie zgody przez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy.

„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia) w Misjach”