Sprawozdania finansowe - Bilans jednostki Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej, wraz z załącznikami zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów

   Jaszczów, 18 marca 2021 r.

Ogłoszenie

 

              Informuję Państwa, że  zgodnie z decyzją rządu z dniem 22 marca zmieniamy formę kształcenia w klasach I-III ze stacjonarnego na edukację zdalną. 

Wszyscy uczniowie klas I –VIII kształcić się będą w systemie edukacji zdalnej.

Utrzymane będą konsultacje dla uczniów Klasy VIII w piątek tak jak dotychczas.

W systemie stacjonarnym  zajęcia odbywać się będą dla uczniów grupy przedszkolnej z Panią Małgorzatą Szewczak oraz zajęcia dla uczniów zerówki z Panią Beatą Dzieciuch.

W godzinach od 6.30 do 16.30 pracuje również żłobek.

Z poważaniem

Marzanna Sych